သီခ်င္းမ်ားကိုနားဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အရုပ္ေကာအသံပါျမင္ခ်င္ရင္ ေဘးအေပၚကြက္က Video ကို တစ္ခ်က္ Click လုပ္လိုက္ပါ.

MP3 -Music

လူငယ္ေလး 6:16 PM |

Live you life.
Hate That I love You.Break You Heart
Love The way you Lie

Just The Way You Are..

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...